Menu

Language

Search

Duurzaam watersysteem Wildlands Adventure Zoo vzv Polyfluor FEP slang met Hytrel mantel
24-08-2015
Wildlands (1)

Vanwege de verschillende goede eigenschappen van fluorkunststoffen zijn deze op veel gebieden en in veel toepassingen inzetbaar. Één van deze toepassingen is waterzuivering. 

Onlangs heeft Polyfluor Plastics FEP slang geleverd voor het duurzame watersysteem in de “Wildlands Adventure Zoo”, het nieuwe Dierenpark in Emmen. 

Vanwege het gelimiteerde budget, heeft Water Maatschappij Drenthe bij de aanleg van het nieuwe dierenpark een kostenbesparende methode ontwikkeld voor het zuiveren van het water. 
Normaal gesproken vindt de zuivering plaats op één centraal punt, waarbij ter plekke ozon aan het vervuilde water werd toegevoegd. In de nieuwe situatie vindt de reactie, tussen het vervuilde water uit de basins en de ozon, plaats gedurende het transport naar de centrale bedrijfswaterleiding. Hiermee is een dure aanleg van een waterzuiveringsfabriek overbodig geworden. 

De afstand die tussen de basins en de centrale bedrijfswaterleiding overbrugd wordt ligt tussen 250 en 400 meter. Belangrijke vereiste was om deze afstand te overbruggen zonder gebruik te maken van een tussenkoppeling; Polyfluor Plastics bv kon als één van de weinige aanbieders aan deze eis voldoen. 
Voor het vervoer van het ozon-gas hebben wij FEP slang met Hytrel mantel geleverd. Het materiaal FEP is specifiek gekozen vanwege haar lage doorlaatbaarheid (zodat het ozon-gas niet uit de leiding kan ontsnappen). Om het risico volledig uit te sluiten is de FEP slang voorzien van een extra Hytrel mantel. 


WMD en de waterfabriek (1)

            * De blauwe leidingen met pijl zijn allen voorzien van Polyfluor FEP slang met Hytrel mantel

Uiteraard zijn wij trots om aan dit project te hebben bijgedragen met onze expertise en ervaring. De succesvolle uitvoering is het bewijs van het multi-inzetbare karakter van fluorkunststof producten en de ondersteuning die Polyfluor Plastics daarbij kan geven.