Menu

Language

Search

Grondstofprijs verhogingen
13-03-2017
Solutions in PTFE

Geachte relatie,

Vanaf begin 2017 zijn de grondstofprijzen veel hoger dan enkele maanden geleden. De verwachting is dat deze trend zich de komende maanden nog voortzet. 

Wij ontkomen er helaas niet aan om per 1 april prijsaanpassingen door te voeren waar noodzakelijk. Deze aanpassingen zijn nodig om in de huidige marktomstandigheden conform te blijven samenwerken.
We sluiten niet uit  dat eventuele verdere verhogingen zullen plaatsvinden in 2017, echter we zullen er alles aan doen om deze verhogingen tot een minimum te beperken. 

Natuurlijk zullen wij lopende afroeporders/contracten met betrekking tot de prijzen respecteren alsmede de lopende offertes met de nader omschreven geldigheidsdatum.

Wij stellen uw vertrouwen enorm op prijs en wij blijven er naar streven u de hoogste kwaliteit te leveren en de beste service te bieden tegen concurrerende prijzen.

Michael Laros
Managing director
Polyfluor Plastics bv