Menu

Language

Search

Bestendigheid van kunststoffen tegen energierijke straling
22-12-2014
nucleair

Gezondheid en veiligheid zijn prioriteit nummer 1 in kritische productieomgevingen zoals kerncentrales. Polyfluor Plastics levert producten die specifiek zijn ontworpen voor toepassingen in deze omgevingen waar met extreem hoge druk, stoom en/of radioactiviteit wordt gewerkt.

Er bestaat geen verschil in de verandering van eigenschappen van kunststoffen ten aanzien van de stralingswerking tussen Elektronen-, Röntgen- en Gammastraling, maar er is wel een indirect verschil tussen de elektronen en de gammastraling; bij de bestraling vindt een oxidatieve teruggang plaats. Deze is bij gelijke dosis bij de elektronenstraling vele malen hoger dan bij de gammastraling.

stralingstabel engels→ grenswaarde tot -25% rek [kGy]

De relatieve bestendigheid tegen energierijke straling:

De afbeelding laat de zuivere stralingsbestendigheid van diverse kunststoffen zien. Als grenswaarde voor de eigenschappen, wordt de vermindering van rek bij breuk genomen van -25% vanaf de uitgangswaarde vóór het blootstellen aan de straling.

De hoeveelheid energie wordt aangegeven als een maateenheid van de stralingsenergie. De Si eenheid is [J/kg] of [Gy] (de oude eenheid is [Rad], afgekort “rd “ of “rad”) en de omrekening is als volgt: 1 J/kg = 1 Gy = 100 rad. De waarde geeft aan hoe snel de energie geabsorbeerd wordt [Gy/s].

Te zien is dat de thermoharders (behouden bij verhitting hun vorm) Fenol-formaldehyde (PF) en Melamine formaldehyde (MF) beter bestand zijn dan de thermoplasten (deze worden bij een bepaalde temperatuur week en zijn daardoor makkelijk vervormbaar).
De aromatische kunststoffen (zoals PEEK en Polyimide) zijn beter bestand dan de alifatische kunststoffen zoals Polyethyleen en Polypropyleen. Kunststoffen met een kleinere soortelijke massa laten een betere bestendigheid zien.

Polyfluor levert o.a. PEEK, PEEK compounds en PI (Polyimide) halffabrikaat en eindprodukten voor deze kritische toepassingen (kerncentrales, bekledingen) evenals thermoharders. Neemt u contact op met onze verkoopafdeling voor meer advies en/of aanvragen.